Home » ओळख

ओळख

Advertisements

विचारांच चक्र अव्याहत चालू असतं. जर त्याला योग्य दिशा मिळाली नाही तर बहुधा ते गोल गोल, स्वतःभोवती फिरत राहील, जे धोकादायक आहे. एक अतिमर्यादित अंधाऱ्या विहरीत फिरल्याप्रमाणे ते घुटमळत राहील आणि तेच वास्तव आहे अस वाटू लागेल.

There are no facts, only interpretations – Friedrich Nietzsche

यासाठी वेगवेगळी विचारचक्र एकमेकांना छेदणं गरजेचं आहे. आपली बाजू म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे हे कळण्यासाठी आपल्यापेक्षा वेगळा विचार समोर येणं आणि आपले वैचारिक बुडबुडे फुटणं नितांत गरजेचं आहे. त्यासाठी हा प्रपंच. मुळातच परस्पर विरोधी वाटणाऱ्या विचारांना वाट करून देण्यासाठी आणि सत्याचे तुकडे शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीच हे साधन.

ही साधना अव्याहत चालू राहो अशी सदिच्छा!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: